Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT)

Yaşadığımız sorunların izleri sadece zihnimizde ve kalbimizde izler bırakmıyor, bedenimiz üzerinde de bazı izler, düğümler ve sıkışıklar yaratıyor. Bu durumlar bedenimizde sürekli olarak akan Qi diye adlandırabileceğimiz yaşam enerjisini olumsuz etkiliyor ve bedenimizdeki enerji kanallarında, meridyenlerde tıkanmalara neden oluyor. Bu akışın sekteye uğraması da kronikleşen duygusal, hatta bedensel semptomlara dönüşüyor.

Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT), Çin tıbbında yer alan akupunktur, meridyen bilgilerinin yanı sıra, enerji tıbbı/psikolojisini, NLP’yi de kullanarak, yaşadığımız olayların duygusal ve fiziksel etkilerinden özgürleşme olanağı bize sunuyor.  Bedenimizdeki belirli meridyenlere vuruş yaparken yapılan olumlamalar, Qİ enerjisinin dengelenmesini, tıkanıkların çözümlenmesini sağlıyor.

Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT) yaşadığımız fiziksel, duygusal ve ruhsal tüm sorunlara rağmen kendimizi tamamen ve derinden kabul etmemizi sağlıyor. Bunu yaparken bedensel prosesler üzerinden de çalışarak bütüncül bir prensip üzerinden hareket ediyor.

Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT)’nin Faydaları:

Kısa sürede sonuç alınan bu teknik, neredeyse her alandan etkin kullanılıyor. Nedenleri ne olursa olsun, sorunların kaynağı enerji sistemindeki tıkanıklar olduğu için bu teknik bir çok soruna çözüm üretmektedir. Bunlardan bir kısmını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

– Duygusal Rahatsızlıklar (Örn: Endişe, Takıntı, Stres, Fobi, Korkular, Performans Kaygısı vs.)

– Olumsuz Alışkanlıklar (Örn: Aşırı yeme, Bağımlılıklar, Tırnak Yeme, Alt Islatma vs.)

– Kendilik Algısı (Özgüven, Çekingenlik, Kendini İfade edememe, Başarısızlık korkusu, vs.)

– Fiziksel Rahatsızlıklar (Baş ağrısı, Sırt ağrısı vs.)

– Eğitim Hayatındaki sorunlar (Sınav korkusu, Konsantrasyon, Motivasyon vs.)

Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT)’nin Tarihçesi:

EFT’nin ilk protokolü, 1980’lerde Dr Roger Callahan tarafından geliştirilen TFT olarak bilinen bir uygulama ile yapılmaya başlanıyor. Dr. Callahan, TFT üzerine çalışmalarını, Akupunktur ve insan vücudundan geçen Meridyen enerji sistemi hakkında bilinenlerden yola çıkarak inşa ediyor. Gary Craig, 1990’larda TFT’yi daha rafine hale getiriyor ve kolaylaştırıyor. EFT’nin bir çok  kişinin hayatına girmesine, hızla benimsenmesini ve geniş bir kitle tarafından kullanılmaya başlanmasını sağlıyor.