Chi Nei Tsang (İç Organ Qi) Masajı

İç Organ Masajı olarak da adlandırabileceğimiz Chi Nei Tsang binlerce yıllık bilgi ve tecrübenin bir ürünüdür ve insanoğlunun bedensel ve ruhsal şifa arayışı sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Chi Nei Tsang ismini popüler hale getiren ve batıya tanıtan kişi Qigong Ustası Mantak Chia olmuştur.

Chia Ustanın kökleri Çin’e dayanırken doğup, büyüdüğü yer Tayland olduğu için öğretisi hem Geleneksel Çin Tıbbını hem de Tayland Tıbbını içermektedir. İç Organ Masajı, bugün uygulandığı hale dönüşürken Tayland Tıbbı’nın Rüzgar Geçitleri ve Arter Kapama Teknikleri ile Çin’in masaj (Anmo) uygulamaları birleştirilmiştir.

İç organların vücudun tamamıyla olan bağlantıları bilindiğinden uygulamalar sadece iç organların olduğu karın bölgesiyle kalmayıp kas ve tendonları, vücudun çeşitli yerlerinde bulunan enerji merkezlerini ve yine vücudun değişik yerlerinde yer alan nabız noktalarını uyarmayı da kapsamaktadır.

Chi Nei Tsang batıya tanıtıldıktan kısa bir süre sonra çok  popüler hale gelmiştir. Bunun en büyük sebebi kronik rahatsızlıklarda ve psikolojik sorunlarda sıra dışı iyi sonuçların alınmasıdır.

Çin Tıbbına göre her bir iç organ belli bir duyguyu içinde barındırır. Özellikle bağırsaklar sindirim ve boşaltımın yanı sıra lenf sisteminin, endokrin sisteminin ve sinir sisteminin en yoğun olduğu yerdir. Fakat daha önemlisi sinir hücrelerinin yoğunluğundan dolayı İkinci Beyin olarak da adlandırılır.

Bağırsaklardaki tıkanıklıklar doğrudan ruh halimizi ve duygularımızı da etkiler. İşte bu sebepten dolayı fiziksel tıkanıklıkların açılmasıyla duygusal dengeye ve zihinsel bütünlüğe kavuşmak mümkün olmaktadır. Bugün birçok hastalığın stres kaynaklı olduğu artık bilinmektedir ve İç Organ Masajı ile stresin iç organlarımızda ve sinir sistemimizde yarattığı olumsuzluklardan kurtulmak mümkün olmaktadır.