Jung Koçluk

Jung Koçluk, insana dair sorunları, çözüm aranan konuları, ünlü terapist Carl Gustav Jung’un bakış açısıyla irdeleyen bir koçluk yaklaşımıdır.

Jung’un ortaya koyduğu gibi, varlığımızın bilinç ve bilinç dışı olmak üzere iki boyutu vardır. Bilinç dışımız sadece kendi bilinçaltımızdan, unuttuğumuz ve bilinçaltına ittiğimiz bize ait gerçeklerden oluşmaz, aynı zamanda kollektif bilinç dışımızdan, insanlığın ortak mirasından gelen bilgilerin de etkisi altındadır. İnsanoğlunun sorunlarına sadece bilinç düzeyinde çözümler araması istenen sonuca ulaşmasına yardımcı olmayacaktır. Jung Felsefesiyle koçluk, çözümlerin bulunması için bilincinin ötesindeki alanlara, kollektif bilincimizin sınırlarına girmeye, arketiplere, gölgelerimize bakmaya bizi teşvik eder. Kişinin salt akıl ile çözüm bulamadığı sorunlara yaratıcı farkındalıklar kazanmasına yardımcı olur, gizli kalmış dinamikleri ortaya çıkar. Bu sayede sorunlara dair çözümler bulunur. Jung Felsefesiyle koçluk bu soyut alana girmeyi kolaylaştıran araçlar ve metotlara sahiptir. Kişiye bu keşfi yaptıracak harika bir alet çantası bulunmaktadır..

Jung koçluk ile kişi profesyonel ve bireysel olarak yaşadığı sıkışıklıklara, kararsızlıklara, engellere, hayal kırıklıklarına, yani insan olmaya dair tüm sıkıntılar üzerinde çalışabilir.

“Siz bilinç dışını bilince dönüştürene kadar, o sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz ona kader diyeceksiniz.” Carl Gustav Jung

“Günümüzde bizi tehdit eden tehlikenin doğadan gelmediğini, insan ve kitle ruhundan kaynaklandığını apaçık görüyoruz. Tehlike, insanın ruhundan kopmuş olmasında.” Carl Gustav Jung

“Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp, tüm teorileri göz ardı ederek tümüyle yeni ve önyargısız bir tavır benimsemek zorundayım. Anlamak işine ancak tam özgür ve açık bir kafayla yaklaşabilirim” Carl Gustav Jung