Organizasyon Dizimi

Organizasyon dizimleri, kişisel sorunları dönüştürmek ve kişisel ilişkilere denge getirmek için kullanılan Aile/Sistem dizimi çalışmalarının bir çeşididir. Doğada her şeyin bir ruhu vardır ve bu organizasyonu, şirketleri, markaları, ürünleri de kapsar. Organizasyon dizimi bu alanlarda yaşanan sorunlarda, düzenin nerede bozulduğuna, neye ihtiyaç olduğuna dair aklın ilerisinde bir farkındalık ve kavrayışın sağlanmasına hizmet eder. Çalışma grup ve ya bireysel düzlemlerde gerçekleşebilir.

Organizasyon Diziminin çözüm sağladığı alanlardan başlıcaları şunlardır:

  • Karmaşık ve tekrarlayan sorunları analiz etmek, sorunun kaynağını belirlemek
  • Bir konuda karara varmak
  • Pazarlamaya Dair Sorunlara Çözümler Bulmak: Ürün ve Marka Geliştirme, Rakip Analizi Yapma, Pazarlama Kanallarını Belirleme, Ürün/Markaya Dair Sorunların Tespitini Yapma
  • Strateji ve Hedef Belirlemek / Geliştirmek
  • Liderlik, Takım oluşturmak ve Takımlardaki sorunları çözmek
  • Birleşme ve Yeniden Yapılandırma Dönemlerindeki Süreçleri Yönetmek

Organizasyon Dizimi Nasıl Yapılır:

  1. Genelde bir yönetici, girişimci veya işletme sahibi, organizasyon dizimi çalışmasına gelir. Yaşadığı sorunu ve ya çözüm aradığı konuyu paylaşır. Örneğin: Yeni bir ürün, bir yönetim ekibi, bir bölüm, bir pazar, bir pazarlama stratejisine dair bir konu paylaşılır.
  2. Dizimi Uygulayan kişi, konuya dair temsilcilerin kimler olacağını belirler. Grup ortamında bunlar konu hakkında hiçbir şey bilmeyen atölye temsilcileridir. Bireysel ortamda ise obje ve şablonlarla çalışılır. Ortaya çıkan konumlandırmalar sayesinde konuya dair gizli dinamikler ortaya çıkar.
  3. Uygulayıcı tarafından gösterilen bilgi yardımı ile çözüme giden yol ortaya çıkar.

Uzun yıllar kurumsal şirketlerde, Pazar araştırma alanındaki deneyimimi, markalar, konseptler, ürünler ile yaptığım dizimlerin birikimini “Organizasyon Dizimi” çalışmalarına yansıtıyorum.